WINIX PlasmaWave oro jonizavimas

 

PlasmaWave™ technologija suardo ore esančius teršalus molekulių lygmenyje. Sekundžių dalelių greičiu skleidžiami teigiami ir neigiami PlasmaWave™ jonai susijungia su ore esančiomis vandens molekulėmis (H2O) ir skaidydami jas sukuria Hidroksilų Radikalų molekules (OH).

 

OH yra nestabilios būsenos molekulė, kuri siekdama pusiausvyros atima vandenilio atomus iš greta esančių (teršalų) molekulių, turinčių savyje vandenilio, tokiu būdu reformuodama jas į nekenksmingas vandens molekules, anglies dvideginį ir kitas priimtinas molekules. Rezultate žymiai sumažėja teršalų, kai oras pereina pro Plasma generatorių (PlasmaWave™). Reformuojant molekules, PlasmaWave™ technologija gali naikinti kvapus ir kitus lakiuosius organinius junginius (Lakiųjų organinių junginių pavyzdžiai – teršalai, kuriuos paprastai skleidžia dažai, baldai, tapetai įvairūs buityje naudojami valikliai ir panašios priemonės).

 

Oro jonizavimas grynina orą

 

PlasmaWave™ technologija yra nekenksminga, o OH molekulės tokioje sudėtyje išbūna tik nanosekundę kol išardo aplink esančias molekules. Svarbiausia, kad priešingai negu sena jonizavimo technologija, PlasmaWave™ nekuria didelio kiekio ozono kaip šalutinio produkto. Sujungus su standartine oro valytuvo (ventiliatorius ir filtras) sistema, PlasmaWave™ suteikia efektyvų ir veiksmingą būdą valyti orą nuo nepageidaujamų nešvarumų įskaitant dulkes, dūmus, žiedadulkes, alergenus, kvapus ir lakiuosius organinius junginius.